İSLAM GÜZEL AHLAKTIR (HADİS-İ ŞERİF)
  İSLAM VE DİNLER
 

 
Kategori Seçin :
DİYALOG DÜŞÜNCESİ DOĞRU MU YANLIŞ MI?
 

Son olarak Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na bağlı Kültürlerarası Diyalog Platformu'nun düzenlediği "Ortak Ata Hz. İbrahim'in Aydınlığında Dinler ve Barış Uluslararası Sempozyumu (Harran Buluşması)"nın ikincisi, Mardin'de 13 Mayıs 2004 günü yapıldı. Sempozyuma 11 dini önder ile Almanya, ABD, İsv...

   
 
   
EHL-İ KİTAP İSLAM İTTİFAKI
 

İslam, barış, sevgi ve hoşgörü dinidir. Ancak günümüzde bazı çevreler İslam'ı yanlış bir imajla tanıtmaya çalışmaktadırlar. Yeryüzünü bir "barış ve esenlik yurdu" haline getirmeyi emreden İslam dinini, tam zıddı şekilde göstermeye çalışan bu çevreler, diğer dinlerin mensupları ile İslam dini arasında bir uyuşmazlı...

   
 
   
HİNDUİZM KADINLARA ZULMÜ EMREDER
 

Doğu Dinleri denildiği zaman ilk akla gelen çoğu zaman Hinduizm'dir. Çünkü Hinduizm yaklaşık 900 milyon takipçisiyle, İslam dini ve Hıristiyanlıktan sonra dünya üzerinde en fazla kişi tarafından kabul gören üçüncü dindir. Hindistan, Nepal ve Endonezya'daki nüfusun ön...

   
 
   
HZ. İSA'YI SEVENLER SAVAŞ DEĞİL BARIŞ İLE YÜKÜMLÜDÜRLER
 

20. yüzyıla damgasını vuran çatışmalar ve savaşlar, yeni yüzyılda da tüm insanlığı tehdit etmeye devam ediyor. Her geçen gün artan savaş tehdidi ve uluslararası terör, kadın, çocuk, yaşlı demeden tüm masum insanları hedef alıyor, çok büyük maddi kayıplara yol aç...

   
 
   
İNCİL VE TEVRAT’IN KURAN İLE MUTABIK YÖNLERİ
 

ALLAH BİRDİR Sizin İlahınız tek bir İlah'tır; O'ndan başka İlah yoktur... (Bakara Suresi, 163)   ... O Allah, birdir. (İhlas Suresi, 1)   İncil   ...Tanrımız olan Rab tek Rab'dir. Tanrın olan Rab'bi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla ve bütün gücünle sev... 'Tanrı tektir ve O'ndan başkası ...

   
 
   
İSLAM VE KARMA FELSEFESİ
 

Karma'nın temelini oluşturan batıl inançların insanlar için bir kurtuluş yolu olması, mutlak bir huzur ve güven getirmesi kesinlikle mümkün değildir. Tam aksine bu inançlar insanı daha karmaşık bir ruh haline, çarpık bir bakış açısına ve yanlış uygulamalara yöneltmektedir. Karma ...

   
 
   
KARMA İNANCI İNSANLARI HUZUR VE MUTLULUĞA GÖTÜRMEZ
 

Karma felsefesi, insanları bazı olumlu ahlaki özelliklere özendirmektedir ancak bunun yanında birçok sapkın ve batıl inancı da içermektedir. Karma'nın temelini oluşturan bu batıl inançların insanlar için bir kurtuluş yolu olması, insanlara mutlak bir huzur ve güven getirmesi ise kesinlikle mümkün değildir. Tam aksine bu inançlar i...

   
 
   
KENAN DİYARI TÜM İLAHİ DİNLER İÇİN BARIŞ VE ESENLİK YURDU OLMALIDIR
 

Tarihi kaynaklarda "Kenan diyarı" olarak adlandırılan yer, günümüzde Filisitin ve İsrail'in üzerinde yer aldığı topraklardır. Bu topraklar tarih boyunca pek çok peygamberin yaşadığı, halklarını Allah'ın varlığına ve birliğine davet ettiği, üzerinde birçok kutsal mekanın bulunduğu mübarek topraklardır. Bu nedenle, Kenan diy...

   
 
   
KİTAP EHLİNDEN İMAN EDENLER BİRBİRLERİNİN VELİSİDİRLER
 

İslam, barış, sevgi ve hoşgörü dinidir. Ancak günümüzde bazı çevreler İslam ahlakını yanlış bir imajla tanıtmaya çalışmaktadırlar. Yeryüzünü bir "barış ve esenlik yurdu" haline getirmeyi emreden İslam dinini, tam zıddı şekilde göstermeye çalışan bu çevreler, diğer dinlerin mensupları ile Müslümanlar arasında bir u...

   
 
   
KİTAP EHLİ'NE ÇAĞRI: GELİN BİRLİK OLALIM
 

Dünyanın barışa, dostluğa ve kardeşliğe belki de en çok ihtiyaç duyduğu dönemlerden birini yaşamaktayız. 20. yüzyıla damgasını vuran çatışmalar ve savaşlar, yeni yüzyılda da tüm hızıyla devam ediyor, dünyanın dört bir yanında masum insanlar bu savaşlardan dolayı maddi ve manevi kayba uğruyorlar.   Dayanışmanın...

   
 
   
MATERYALİST VE PAGAN BİR DİN : NEW AGE
 

Hinduizm, Şintoizm, Konfüçyüsçülük, Caynizm, Şamanizm, Taoizm gibi batıl Uzak Doğu dinlerinin Asya ülkelerindeki köklü bir etkisi vardır. Ancak bu etki sadece Asya kıtası ile sınırlı değildir. Zaman içinde Batılı toplumlarda da Uzak Doğu öğretileri taraftar toplamıştır. Bu et...

   
 
   
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI İDDİASI BÜYÜK BİR YANILGIDIR
 

Birinci ve İkinci Dünya Savaşları'yla, Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafyanın siyasi haritası önemli ölçüde değişmiş ve ortaya birçok yeni devlet çıkmıştır. 20. yüzyıl bitmeden hemen önce ise hiç beklenmedik ve çok önemli bir gelişme olmuş ve SSCB dağı...

   
 
   
MEDENİYETLERİN BARIŞI
 

Türkiye Devleti, jeo-stratejik ve jeo-ekonomik olarak, son derece kilit öneme sahip bir bölgede yer almaktadır. Türkiye'nin Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmesi, Kafkaslar'a ve Hazar Bölgesi'ne komşu olması, Karadeniz'i ve Akdeniz'i kontrol edebilen konumu önemini daha da artırmaktadır. Üzerinde bulunduğu coğrafya, Türkiy...

   
 
   
MÜSLÜMANIN YAHUDİLİK VE ANTİSEMİTİZME BAKIŞI NASIL OLMALIDIR?
 

Siyonizm elbette Müslümanlar için de dünya barışı için de son derece tehlikeli ve zararlı bir ideolojidir. Siyonist Yahudilikle fikren mücadele etmek her Müslümanın görevidir. Ancak her konuda olduğu gibi, bu konuda da adaleti ayakta tutmak gerekir. Müslüman, siyonist Yahudilere karşı &c...

   
 
   
MÜSLÜMANLAR VE YAHUDİLER
 

İslam tarihi boyunca, Müslüman ülkelerde diğer uluslarda örneğine rastlanmayan bir hoşgörü hakim olmuştur. Allah'ın emrettiği üstün ahlak anlayışından kaynaklanan bu hoşgörü sayesinde, farklı milletler, farklı ırklar ve dinler aynı toplumda barış, huzur ve özgürlük içinde yaşamışlardır. Önceki hallerinde dağınık, g...

   
 
   
YAHUDİLİK KONUSUNDA ADALETİN GEREĞİ
 

Şimdiye kadar yayınlanan bazı kitaplarımızda, ırkçı bir ideoloji olan Siyonizm'i benimsemiş olan bazı Yahudilerin, Filistinli ve diğer pek çok Ortadoğulu Müslümana karşı acımasız bir işgal, baskı ve soykırım politikası yürüttüğünü delilleriyle ortaya koyduk. Elbette her Müslüman, ve adalet ve vicdan kavramlarına sahip he...

   
 

 
  BUSİTEYİ 17420 ziyaretçi (33170 klik) KİŞİ SİTEMİZİ ZİYARET ETTİ islamiyetimiz571.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
style type="text/css">